dijous, 25 de setembre de 2008

QUÈ FEM?

A PRADIV oferim una atenció psicològica, psicopedagògica, logopèdica i psicomotriu a nens i adolescents amb Necessitats Educatives i emocionals, ja sigui a nivell educatiu, reeducatiu o terapèutic.

Als nostres espais terapèutics de grup, proposem un treball des de les necessitats psicoeducatives individuals de cada nen, els quals haurem observat abans, en el procés d’exploració i diagnòstic.

Aquestes necessitats es poden presentar en algunes de les següents àrees :

  • Àrea psicopedagògica
  • Àrea psicomotriu
  • Àrea de comunicació i llenguatge
  • Àrea afectivo-emocional

Total de visualitzacions de pàgina: